Hakkımızda

Misyonumuz

  • Kadir Has Üniversitesi mezunlarının sürekli bağlantı içinde olmalarını sağlayarak güçlü bir sinerji oluşturmak.
  • Kadir Has Üniversitesi mezunları ve toplum yararına projeler geliştirmek ve bu doğrultuda işler yapmak.
  • Üyeler arası bağlılığa dayalı sosyal ilişkileri geliştirerek dayanışma gerektiren girişimler gerçekleştirmek.
  • Üyelerin kendi aralarında sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerle sosyalleşmelerini sağlamak.
  • HASMED üyelerinin, Üniversite’nin sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamak.

Vizyonumuz

  • Kadir Has Üniversitesi’nin yücelmesine katkıda bulunmak.
  • Kadir Has Üniversitesi mezunlarının aidiyet duygusunu geliştirmek
  • Mezunların soysal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmalarına katkıda bulunmak

Değerlerimiz

Kadir Has Üniversitesi Mezunlar Derneği, sevgi, saygı ve dayanışma ilkelerinin temelini oluşturduğu;

Çağdaş, Demokratik, İletişimi Kuvvetli, Paylaşımcı, Bilgiye Değer Veren, Gelişim Odaklı, Şeffaf, Sosyal sorumluluk sahibi bir yönetim ve organizasyon anlayışını benimsemiştir.